Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek, stahujete si soubory, nebo jste mým zákazníkem, poskytujete mi své osobní údaje. Vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Jana Biarincová, IČ 07570287, se sídlem Pražská 450, 281 61 Kouřim, která provozuje webové stránky http://www.lobelia.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívám.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.

Emailové kampaně a newslettery

Pokud jste čtenářem mého blogu nebo mým zákazníkem, e-mailem vám posílám novinky či soubory, o které máte zájem. Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat. Jste-li mým zákazníkem, zasílám vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte nějaké mé soutěže, zpracovávám váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Váš e-mail nijak dál nevyužívám, pokud mi k tomu nedáte explicitní souhlas (se zasíláním dalších emailů).

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Mgr. Jana Biarincová, s využitím dalších zpracovatelů, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech. Abych mohla měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace.

  • WooCommerce – eshopové rozhraní
  • ConvertKit – software pro emailovou komunikaci
  • ExactMetrics – měření návštěvnosti
  • Toplist – statistiky návštěvnosti
  • Google Analytics – měření návštěvnosti

Jak mě můžete kontaktovat

Pro jakékoliv otázky nebo požadavky mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: jana@lobelia.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečila vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jana@lobelia.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.09.2019.

Aktualizace: 01.02.2021